Köszöntjük a Magyar Regisztrátor Csoport honlapján!

A Magyar Regisztrátor Csoport megalakulásának előzményei elválaszthatatlanul összefonódnak az Európai Unió gyűjteményi mobilitás politikájával, illetve azzal a 2003-ban indult kezdeményezéssel, melynek célja a közös európai örökség megosztása Európa állampolgáraival.

A magyar regisztrátorok egyrészt kezdetektől jelen voltak az Európai Unió soros elnökségét adó államok nagy, kulturális konferenciáin, illetve aktívan részt vettek azoknak a mérföldkövet jelentő, stratégiai jelentőségű dokumentumok megfogalmazásában, melyek konkrét cselekvési tervet állítanak fel a múzeumban dolgozó regisztrátoroknak is (az Európai Unió és a tagállami szinteken túl), akik a végrehajtás, a szakértők által kidolgozott elvek gyakorlati alkalmazásának legfontosabb szereplői.  E konferenciák, illetve kiadványok ugyanis mindig olyan, a regisztrátorok napi munkáját érintő témákat boncolgattak, mint pl. az állami garancia, jogi immunitás, hosszútávú műtárgykölcsönzés, standard haszonkölcsön szerződések.

A kiadványok sorát a 2010-ben megjelent,  Encouraging Collections Mobility – A Way Forward for Museums in Europe ( A gyűjteményi mobilitás elősegítése – Az európai múzeumok jövőjéről ) című, az előzőeknél elemzőbb szemléletű kézikönyv zárja.

Az Európai Unió 2009. óta Brüsszelben, tagállami részvétellel alakult munkacsoportok formájában, illetve a Lending for Europe  (Kölcsönzés Európában) projekt finanszírozásával támogatja a gyűjteményi mobilitás fejlődését.

Az európai eseményekkel párhuzamosan indult el az első nagy magyarországi kiállítások szervezése, mely a rengeteg nehézséggel együtt óriási fejlődéseket eredményezett a magyar jogfejlődésben: 2004-ben a Monet és barátai c. kiállítás megvalósítása érdekében lépett hatályba rekordidő alatt a magyar kiállítási garancia, a Van Gogh kiállítás pedig a kiállítási viszontgarancia konstrukcióját hívta életre.

Ebben az időszakban kezdték el keresni egymással a kapcsolatot a magyar regisztrátorok is, akik között teljesen spontán, ám rendkívül hatékony kapcsolati háló jött létre, személyes találkozók, levelezőlista, illetve konkrét, gyors segítségnyújtás formájában, melynek segítségével nagyon sok pénzt – főleg közpénzt – sikerült megtakarítani.

2010-ben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletbe ; a muzeális intézményi szakmai munkakörök felsorolása közé bekerült a műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor) munkakör is, s ezzel jogszabályi szinten is létjogosultságot nyert annak a – különböző végzettségű – jelenleg 20-30 embernek a munkája, akik az egyik legfontosabb háttérmunkát látják el egy-egy kiállítás megvalósulása érdekében.

E honlappal tovább szeretnénk erősíteni, illetve kiterjeszteni a kapcsolatainkat a magyar regisztrátorokkal, illetve közkinccsé szeretnénk tenni azt a felhalmozott tudást, ami a területünkön összegyűlt, annak érdekében, hogy utódaink a már megszerzett tapasztalatokból kiindulva egyre magasabb színvonalon láthassák el ezt sok kihívással járó munkát.

 

 

Create your website with WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close